مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف|40061409

مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف|40061409|le|dec|کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف,حل مسئله,ابعاد مختلف مسئله,رویکرد سیستمی,تفکر سیستمی,مسئله,زندگی,قلب,نیروی انسانی,سازمان,مدیریت,کامپیوتر,گوگل,موسس,سازمان,علم,دانش,دانلود,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف را مشاهده می نمایید.

**


كلیدواژه‌ها : حل مسئله؛ ابعاد مختلف مسئله؛ رویكرد سیستمی؛ تفكر سیستمی

---------------------------------------------------------

متن حكایت

خبرنگاری می‌گوید: به ملاقات ژان كوكتو رفتم. خانه او در حقیقت كوهی از خرت و پرت، قاب عكس، نقاشی‌های هنرمندان مشهور و كتاب بود. كوكتو همه چیز را نگه می‌داشت و علاقه زیادی به هر یك از آن اشیاء داشت.

وسط مصاحبه توانستم از او بپرسم: «اگر این خانه همین الان آتش بگیرد و فقط بتوانید یك چیز با خودتان ببرید كدام یك از این چیزها را انتخاب می‌كنید؟»

كوكتو جواب داد: «آتش را انتخاب می‌كنم»

-------------------------------------------------------------------

شرح حكایت

در حل مسئله به ابعاد مختلف مسئله باید توجه كرد.

برخی اوقات حل یك مسئله به روش غیر مستقیم امكانپذیر است.

حل یك مسئله ساده‌تر ممكن است منجر به حل یك مسئله پیچیده‌تر شود.

از فوائد پاره آجر!

نویسنده حكایت : راد، نوید

فرستنده حكایت : راد، نوید

نویسنده شرح : راد، نوید؛ امیدوار، مجید

كلیدواژه‌ها : تحلیل محیط؛ فرصت؛ تهدید؛ نقاط قوت؛ نقاط ضعف؛ نیروی انسانی؛ رفتار سازمانی؛ نیازمندی

--------------------------------------------------------------------------------

متن حكایت

روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان كم رفت و آمدی می‌گذشت. ناگهان از بین دو اتومبیل پارك شده در كنار خیابان یك پسر بچه پاره آجری به سمت او پرتاب كرد. پاره آجر به اتومبیل او برخورد كرد. مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دید كه اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرك رفت و او را سرزنش كرد. پسرك گریان، با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پیاده رو، جایی كه برادر فلجش از روی صندلی چرخدار به زمین افتاده بود جلب كند.

پسرك گفت: "اینجا خیابان خلوتی است و به ندرت كسی از آن عبور می كند. برادر بزرگم از روی صندلی چرخدارش به زمین افتاده و من زور كافی برای بلند كردنش ندارم. برای اینكه شما را متوقف كنم ناچار شدم از این پاره آجر استفاده كنم". مرد بسیار متأثر شد و از پسر عذر خواهی كرد. برادر پسرك را بلند كرد و روی صندلی نشاند و سوار اتومبیل گران قیمتش شد و به راهش ادامه داد.

در زندگی چنان با سرعت حركت نكنیم كه دیگران مجبور شوند برای جلب توجه ما پاره آجر به طرفمان پرتاب كنند! خدا در روح ما زمزمه می كند و با قلب ما حرف میزند. اما بعضی اوقات زمانی كه ما وقت نداریم گوش كنیم، او مجبور می شود پاره آجر به سمتمان پرتاب كند. این انتخاب خودمان است كه گوش بكنیم یا نكنیم!

--------------------------------------------------------------------------------

شرح حكایت

در زندگی چنان با سرعت حركت نكنیم كه دیگران مجبور شوند برای جلب توجه ما پاره آجر به طرفمان پرتاب كنند! خدا در روح ما زمزمه می كند و با قلب ما حرف میزند. اما بعضی اوقات زمانی كه ما وقت نداریم گوش كنیم، او مجبور می شود پاره آجر به سمتمان پرتاب كند. این انتخاب خودمان است كه گوش بكنیم یا نكنیم!

قابل توجه مدیران؛ به محیط داخلی و خارجی سازمان خود به اندازه كافی توجه داشته باشید. ذینفعان داخلی و خارجی سازمان را در نظر بگیرید و به خواستها و نیازهای آنها توجه كنید. نیروی انسانی به عنوان یك سیستم طبیعی زنده و هوشمند و سازمان به عنوان یك سیستم اجتماعی پیچیده، رفتارهای متنوع و پیچیده‌ای از خود نشان می‌دهند كه حكم «پاره آجر» حكایت را دارند اما به آن سادگی كه مرد ثروتمند متوجه پاره آجر شد مدیران نخواهند توانست «پاره آجرهای» نیروی انسانی و سازمان را درك كنند چرا كه نوع آنها متنوع، پیچیده بوده و دارای معانی مختلف هستند و ممكن است خود را در قالب نقاط قوت و ضعف نشان دهند. بنابراین باید شناخت كافی نسبت به نیروی انسانی و سازمان خود داشته باشند و رفتار و سبك متناسب با مدیریت آنها را بكار بندند. هم‌چنین محیط خارجی سازمان نیز باید بررسی شود و «پاره آجرهایی» كه در قالب فرصت‌ها و تهدیدها در پیش روی سازمان قرار می‌گیرند، پیش از آنكه مانند پاره آجر به سازمان صدمه بزنند، شناسایی شده و رفتار مناسب برای برخورد با آنها اتخاذ شود.

حكایت حکایت در راهكار راهکار مدیریت مدیریت ها قصه و مرتبط با مهندسی مهندسی صنایع صنایع stories story

راهكار مدیریت مهندسی صنایع نقشه سایت

اسم شركت های مهم كامپیوتری چگونه انتخاب شده است؟

نوع مطلب : حكایت

شماره سریال : 135964809

تعداد بازدید : 821 تاریخ به‌روزرسانی : 05/05/1385

تاریخ انتشار : 09/05/1385

تاریخ ایجاد : 05/05/1385

عنوان اسم شركت های مهم كامپیوتری چگونه انتخاب شده است؟

كلیدواژه‌ها شركت؛ نام؛ نامگذاری

منبع مجله رایانه شماره 127

اسم شركت های مهم كامپیوتری چگونه انتخاب شده است؟

منبع : مجله رایانه شماره 127

كلیدواژه‌ها : شركت؛ نام؛ نامگذاری

--------------------------------------------------------------------------------