گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن|40063098

گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن|40063098|le|dec|گزارش كار آزمایشگاه تكنولوژی بتن,تکنولوژی بتن,روش ازمایش بتن,سیمان و بتن,طریقه ازمایش بتن,چگونگی ازمایش بتن,تعیین غلظت نرمال سیمان,قالب گیری بتن,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن را مشاهده می نمایید.

*گزارش كار آزمایشگاه تكنولوژی بتن*

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: جرم جسمی سیمان همان جرم واحد حجم ذرات جامد است و این آزمایش برای تعیین جرم جسمی سیمان به كار می‎رود. سیمان و جرم حجمی سیمان عموماً‌ در ارتباط با طرح و كترل مخلوط‎های بتنی مورد استفاده قرار می‎گیرد.

سیمان ‎P

شرح دستگاه‎ها و وسایل:

1- بالن لوشاتلیه: بالن استانداردی است كه دارای مقطع دایره‎ای است. مقطع پایینی بالن ظرفیتی در حدود 250 میلی‎لیتر دارد. این بالن باید از شیشه شفاف ساخته شده باشد و باید درجه‎بندی 1/0 میلی‎لیتر درجه‎بندی شده باشد.

2- نفت سفید خالص یا مادة نفتی دیگر كه در تعیین جرم حجمی سیمان به كار می‎رود.

روش آزمایش: بالن را با نفت یا مایع دیگر تا علامتهای 0 و 1 میلی‎لیتر كه در روی ساق وجود دارد، پر می‎كنیم. پس از ریختن نفت ، در صورت لزوم، بهتر است قسمت بالایی بالن را خشك كنیم تا مواد در آن قسمت بالن نچسبند. بعد از ریختن نفت، عود مقابل تراز، بالای مایع را به عنوان اولین عدد، قرائت می‎كنیم. مقداری سیمان را وزن نموده و به تدریج و با دقت به داخل بالن می‎ریزیم، پس از آنكه تمام سیمان به داخل بالن انتقال داده شد، درپوش بالن را گذاشته و آن را به آ‌رامی تكان می‎دهیم تا حباب داخل سیمان خارج شود. بهتر است این تكان به صورت مایل و به آرا می انجام شود. بعد از آنكه هیچ حبابی از طرف سیمان به با لا نیامد، بالن را ثابت نگه داشته و سطح مایع را قرائت و آن را یادداشت می‎كنیم و با توجه به فرمول بالا، ‎P سیمان را به دست می‎آوریم.

اطلاعات و نتایج به دست آمده: در این آزمایش، ما با توجه به امكانات زم انی و مكانی،‌از 15 گرم سیمان و 41 ‎cc بنزین در آزمایشگاه استفاده كردیم. بنزین را داخل بالن ریختیم و با افزودن 15 گرم سیمان، حجم مخلوط به ‎cc46 رسید. در نتیجه از فرمول مورد نظر وزن جسمی سیمان را محاسبه كردیم:

سیمان ‎P

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: طبق استانداردهای موجود، جرم جسمی سیمان، (25/3-3) گرم بر سانتیمتر‎مكعب می‎باشد كه با توجه به نتیجه به دست آمده در آزمایشگاه عدد حاصل مورد قبول است.

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:

عوامل خطا در این آزمایش می‎تواند از قبیل، استفاده از بالن كثیف، مخلوط نشدن كامل سیمان با نفت، ‎… می‎باشد.

به طور كلی:

در طرح و كنترل مخلوط‎های بتن، جرم حجمی را به صورت چگالی بیان می‎كنند. این چگالی یك عدد بدون بعد است:

سیمان ‎P

یا

سیمان ‎P

=

جرم حجمی سیمان

‎= ‎SP

‎106

1

جرم جسمی آب در ‎cc40

منابع و مراجع:

1- ‎C188-89-ASTM

2- كتاب دستورالعمل‎های آزمایشگاه بتن، تألیف: مهندس شاه نظری.

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین غلظت نرمال سیمان

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال مناسب، از طریق این آزمایش به دست می‎آید. این مقدار، میزان آبی است كه تمام ذرات سیمان برای تكمیل واكنش هیدریتاسیون نیاز دارد.

مقدار آب خمیر نرمال

= غلظت نرمال سیمان

وزن سیمان خشك

شرح دستگاه‎ها و وسایل:

1- ترازو: این ترازو باید با مشخصات استاندارد ‎ASTM-C-1005 مطابقت داشته باشد.

2- ویكات: این دستگاه شامل دو قسمت كلی می‎باشد. قسمت اول ثابت (پایه) و قسمت دوم متحرك (میله) است. میله متحرك ویكات به وزن 300 گرم می‎باشد. قسمت انتهایی میله متحرك به فاصله حداقل ‎mm50 دارای قطر ‎mm10 است و قسمت بالایی این جسم متحرك دارای سوزن به قطر ‎mm1 و طول ‎mm50 می‎باشد. در روی قسمت ثابت یك صفحه مربعی نفوذناپذیر به ابعاد ‎mm100 وجود دارد كه محل قرارگیری خمیر سیمان می‎باشد. در قسمت بالایی جسم ثابت،‌ صفحة درجه‎بندی برای مشاهده اعداد با دقت ‎mm1/0 با مقیاس استاندارد وجود دارد.

3- استوانه مدرج شیشه‎ای: استوانه‎ای كه حجم ‎mm200 یا ‎mm250 را داشته و شرایط استاندارد ‎ASTM C490 را داشته باشد.

روش آزمایش: روش آزمایش شامل سه قسمت است:

الف- آماده كردن خمیر سیمان: 650 گرم سیمان را با مقدار مشخصی آب مخلوط می‎كنیم. این مقدار آب، همان مجهول كلی است كه ما به دنبال آن هستیم.

ب- قالبگیری نمونة آزمایش: پس از پوشیدن دست‎كش به سرعت خمیر سیمان ساخته شده را تقریباً به شكل توپ درمی‎آوریم. سپس آن را 6 بار از این دست به آن دست پرتاب می‎كنیم طوری كه گلوله نسبتاً كروی ایجاد شود. گلوله را در یككف دست گرفته و آن را از انتهای گشادتر حلقه كه در دست دیگر است به داخل حلقه فشار می‎دهیم، طوری كه حلقه كاملاً‌ از خمیر پر شود. با یك حركت كف دست خمیر اضافی را از انتهای بزرگتر حلقه برمی‎داریم و سپس حلقه را برعكس كرده و از قسمت گشادتر روی صفحة پایینی ویكات قرار می‎دهیم. سپس با استفاده از شیشه، قسمت رویی حلقه را كه خمیر اضافی روی آن قرار دارد را برش می‎دهیم و در صورت لزوم سطح حلقه را صاف می‎كنیم. باید توجه شود كه در طی عملیات صاف كردن و پر كردن حلقه، خمیر سیمان فشرده نشود.

#درصورت هر مشکل ما پشتیبان شما هستیم.