دانلود تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص|40108480

دانلود تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص|40108480|le|dec|دانلود تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص,تحقیق تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص,مقاله تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص,تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 14 صفحه

بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی دیباچه بیو تكنولوژی مدرن با نگرشی تازه به مفهوم كاربرد علوم زیستی در تولید فرآورده های كشاورزی فرصتهای زیادی را برای حل مشكلات غذایی جمعیت رو به گسترش جهان پدید آورده است.
استفاده از روشهای بیو تكنولوژی نه تنها باعث افزایش بازده تولیدات كشاورزی می شود بلكه امیدواریهای زیادی جهت كاهش آلودگیهای محیط زیست حاصل از مصرف كودهای شیمیایی و یا آفت كشها بوجود آورده است.
به دلیل چنین مزایایی بكار گیری ابزارهای بیو تكنولوژی در جهت تامین فرآورده های غذایی در كشورهای توسعه یافته رو به گسترش بوده و حتی استفاده از چنین سیستمی در برنامه های توسعه كشورهای در حال رشد نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با چنین دیدگاهی ضرورت تاسیس مراكز تحقیقاتی و كاربردی بیو تكنولوژی در ایران نیز پذیرفته شده و در حال حاضر چندین مؤسسه و سازمان تحقیقاتی بیو تكنولوژی در ایران مشغول فعالیت هستند.
علیرغم وجود چنین مراكزی، به دلیل گستردگی زمینه های تحقیقاتی و كاربردی بیو تكنولوژی در زمینه كشاورزی ضروری است كه این مؤسسات تحقیقاتی در سایر مناطق كشاورزی كشور كه ظرفیتهای مناسب برای راه اندازی چنین تحقیقاتی را دارند گسترش یابند.
با چنین هدفی زیر كمیته بیو تكنولوژی كشاورزی در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان تشكیل شد كه بتواند در راستای سامان دهی تحقیقات و كاربرد بیو تكنولوژی كشاورزی فعالیت نماید.
به نظر رسید با توجه به تعدد مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی در استان اصفهان نیل به چنین هدفی دور از دسترس نیست .
در ابتدای كار اعضاء كمیته لازم دیدند كه ابتدا به تعریف بیو تكنولوژی و تبیین شاخه های متفاوت آن بپردازند.
و ضمن معرفی كاربردهای مختلف بیو تكنولوژی در زمینه های مختلف علوم كشاورزی یا دامی، اولویتهای تحقیقاتی موجود در استان نیز بر آورد شود كه در مجموعه حاضر آمده است گردآوردندگان این مجموعه معتقدند كه در چنین فرصت كوتاهی امكان تجزیه و تحلیل كامل رشته بیو تكنولوژی كشاورزی در این نوشتار میسر نبوده و طبعاً كاستی هایی در تهیه و تنظیم آن وجود دارد.
گردآورندگان امیدوارند كه برای تكمیل این مطالب از انتقاد و یادآوریهای عزیزان خواننده بهره خواهند جست.
این نشریه مشتمل بر یك مقدمه و 8 قسمت می باشد.
كه چكیده مطالب مربوطه در این قسمت آورده می شود.
مقدمه: بیو تكنولوژی به عنوان علم استفاده از میكرو ارگانیسم ها برای تولید مواد خوراكی مانند پنیر و ماست قدمت چندین هزار ساله دارد.
طی قرن بیستم با تحقیقات پاستور نقش موجودات زنده در فرآیند تخمیر معین شد و در پیامد آن استفاده از قارچها و باكتریها برای تولیدات صنعتی مانند گلیسیرین و اسید سیتریك و داروسازی مانند پنی سیلین از گونه های مختلف قارچ پنیسیلیوم (Penicillium) و استرپتوماسین از اكتینومایستها (Actinomycetes) توسعه فراوانی یافت.
مهمترین و شگفت آورترین توسعه بیو تكنولوژی مربوط به پیدایش بیولوژی ملكولی و مهندسی ژنتیك در چند دهه گذشته است.
ظهور این رشته ها فرصتی را به وجود آورد كه میكروارگانیسمهای مورد استفاده در بیو تكنولوژی تحت دست ورزیهای ژنتیكی برای سنتز مواد كاملاً جدیدی بك